vraag en antwoord

 


Wanneer is de school klaar?
Het gebouw wordt in de zomer van 2019 opgeleverd. Het is de bedoeling dat we na de herfstvakantie de school betrekken.

Hoeveel groepen heeft De Atlas?
In schooljaar 2019-2020 heeft De Atlas Renkum 9 groepen
1/2, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8
.

Wat zijn de schooltijden?
De kinderen gaan dagelijks van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Wat zijn de belangrijkste pijlers van de nieuwe school?
- Thematisch onderwijs. Alles-in-1 is daarbij de ondersteunende methode
- Digitale ondersteuning bij het rekenonderwijs. Wereld in getallen is de methode, ondersteund door een tablet       waarop de kinderen met snappet werken. 
- Cultuuronderwijs en onderzoekend leren 
- Natuurbeleving. Op z'n tijd de natuur in en een speelplaats waar de natuur duidelijk in terug komt.
- Mindset en leerlab. Het stimuleren van talenten en werken aan specifieke uitdagende doelen.
- Vreedzame school.


Hoe komt de speelplaats er uit te zien?
We kiezen voor veel natuur op de speelplaats. Bij voorkeur in de stijl van de Thijsseschool op dit moment. Via de gemeente is er een ontwerper aan het tekenen. Op 29 maart heeft hij weer input vanuit de scholen gehad. We kiezen voor hoogteverschillen, veel beplanting, een amphitheater en speeltoestellen. 
We moeten ons realiseren dat de speelplaats kleiner wordt dan de huidige speelplaatsen.
Naast de speelplaats kunnen we ook gebruik maken van plaatsen buiten ons eigen terrein. De weg naast de school is afgesloten voor verkeer en kan dan bijvoorbeeld als pannaveld gebruikt worden. Ook Doelum biedt mogelijkheden. Maar onze eerste focus is binnen de hekken van de school.


Welke organisaties komen er in het gebouw?
Het gebouw krijgt 21 lokalen. Hiervan zijn er tien voor de Atlas en tien voor kbs De Keienberg. Het 21ste lokaal is voor kinderopvang Brede Plein. Zij zullen tijdens schooltijden ruimte bieden aan de oudste peuters volgens het oude peuterspeelplaats idee. Na schooltijd en in de vakanties zal Brede Plein BSO gaan bieden gericht op natuur en creativiteitsontwikkeling.

Als je twee scholen samenvoegt, moeten er dan leerkrachten vertrekken?
Nee. Alle personeelsleden die nu een vaste aanstelling hebben gaan mee naar de nieuwe school.

Krijgen kinderen voor de zomer van 2019 nog de gelegenheid om aan elkaar te wennen?
Ja. Dit hele schooljaar hebben de kinderen van groep 3/4, 5/6 en 7/8 al gezamenlijk gym. Eenmaal per week sporten de kinderen dus al samen. We grijpen momenteel al alle momenten aan om de kinderen elkaar te laten ontmoeten binnen het lesprogramma. Bijvoorbeeld door de uitstapjes op elkaar af te stemmen. 
In de periode na de meivakantie gaan we dat intensiveren.