vraag en antwoord

 


Wanneer is de school klaar?
Het gebouw wordt in september 2019 opgeleverd. Het is de bedoeling dat we na de herfstvakantie de school betrekken. Tot de herfstvakantie zijn alle klassen in het gebouw van de Albert Schweitzerschool.

Hoeveel groepen heeft De Atlas?
In schooljaar 2019-2020 heeft De Atlas Renkum 9 groepen
1/2, 1/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8
.

Wat zijn de schooltijden?
De kinderen gaan dagelijks van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school.

Wat zijn de belangrijkste pijlers van de nieuwe school?
- Thematisch onderwijs. Alles-in-1 is daarbij de ondersteunende methode
- Digitale ondersteuning bij het rekenonderwijs. Wereld in getallen is de methode, ondersteund door een tablet       waarop de kinderen met snappet werken. 
- Cultuuronderwijs en onderzoekend leren 
- Natuurbeleving. Op z'n tijd de natuur in en een speelplaats waar de natuur duidelijk in terug komt.
- Mindset en leerlab. Het stimuleren van talenten en werken aan specifieke uitdagende doelen.
- Vreedzame school.


Hoe komt de speelplaats er uit te zien?
We kiezen voor veel natuur op de speelplaats.  Vooral het meest zuidelijke gedeelte van het plein wordt door onszelf ingericht. We kiezen voor hoogteverschillen, veel beplanting, een amphitheater en speeltoestellen. 
We moeten ons realiseren dat de speelplaats kleiner wordt dan de huidige speelplaatsen.
Naast de speelplaats kunnen we ook gebruik maken van plaatsen buiten ons eigen terrein. De weg naast de school is afgesloten voor verkeer en kan dan bijvoorbeeld als pannaveld gebruikt worden. Ook Doelum biedt mogelijkheden. Maar onze eerste focus is binnen de hekken van de school.Welke organisaties komen er in het gebouw?
Het gebouw krijgt 21 lokalen. Hiervan zijn er tien voor de Atlas en tien voor kbs De Keienberg. Het 21ste lokaal is voor kinderopvang Brede Plein. Zij zullen tijdens schooltijden ruimte bieden aan de oudste peuters volgens het oude peuterspeelzaal idee. Na schooltijd en in de vakanties zal Brede Plein BSO gaan bieden gericht op natuur en creativiteitsontwikkeling.

Als je twee scholen samenvoegt, moeten er dan leerkrachten vertrekken?
Nee. Alle personeelsleden die nu een vaste aanstelling hebben gaan mee naar de nieuwe school.

Waarom gaan de scholen eigenlijk samen? Het is juist zo fijn dat mijn kind op een kleine school zit.
De kleinschaligheid lijkt veel voordelen te hebben. Kinderen kennen elkaar, ouders kennen elkaar en de leerkrachten kennen alle kinderen met hun ouders. 
De kleinschaligheid heeft ook een keerzijde. Het team is klein, waardoor alle taken bij een beperkt aantal personen komen. Zeker als een leerkracht de griep heeft is dat een groot risico. Ook is er maar beperkte ondersteuning aanwezig. Kinderen met extra ondersteuningsbehoefte worden dan minder geholpen.
Door de twee scholen samen te voegen krijgen we een school van ongeveer 200 leerlingen. De bundeling van overhead van de twee scholen maakt dat er veel meer mogelijkheden ontstaan. Zo hebben we - naast de groepsleerkrachten - in 2019-2020 4 onderwijsassistenten (1 gericht op gr 1 t/m 4, 1 gericht op groep 5 t/m 8, 1 gericht op NT2 en 1 gericht op TOS), extra leerkrachturen, 10 uur conciërge, 2 dagen administratieve ondersteuning, ondersteuning gericht op 'leren leren', een vakleerkracht gym. Tot slot is de directie meer aanwezig, doordat er minder tussen de locaties gereisd hoeft te worden.
Ook de externen zijn meer aanwezig: 1 dag oefentherapie, 2 à 3 dagen logopedie, 1 dag dyslexiebegeleiding.