AC (activiteitencommissie)

De AC levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten op school, zoals het kerstfeest of de sportdag. Deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 
De AC bestaat uit 5 ouders en 2 teamleden; het zgn. kernteam. Zij komen periodiek bij elkaar en vormen werkgroepen die het organiseren / coördineren van de afzonderlijke activiteiten voor hun rekening neemt. Daarbij zal ook de hulp van alle andere ouders gevraagd worden. 
 

De ouderbijdrage
De AC vraagt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van ongeveer EUR 35,00 per leerling aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen. Dit ter dekking van de kosten van activiteiten die worden georganiseerd.
De ouderbijdrage wordt gevraagd, geïnd en beheerd door de schooldirectie en -administratie. Het gehele bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen; alle leden van de AC zetten zich vrijwillig in voor de activiteiten. 


leden activiteitencommissie de Atlas - Renkum
 

Ursula van Schaik
ouder
Jolanda Berends 
ouder
Yorna Lennips
ouder
Sterre Rosier
ouder
   

ouder
Sanne Graat
ouder
Margreet Stunnenberg
leerkracht
Liesbeth Aalmoes
leerkracht
     
Truus Bolt
leerkracht
     

Mocht u contact willen met de activiteitencommissie, dan kunt u een mail sturen aan ac@renkum.de-atlas.nl