AC (activiteitencommissie)

De AC levert een belangrijke bijdrage aan de activiteiten op school, zoals het kerstfeest of de sportdag. Deze activiteiten worden betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage. 
De AC bestaat uit 5 ouders en 2 teamleden; het zgn. kernteam. Zij komen periodiek bij elkaar en vormen werkgroepen die het organiseren / coördineren van de afzonderlijke activiteiten voor hun rekening neemt. Daarbij zal ook de hulp van alle andere ouders gevraagd worden. 
 

De ouderbijdrage
De AC vraagt een jaarlijkse vrijwillige bijdrage van EUR xx,00 per leerling aan de ouders / verzorgers van alle leerlingen. Dit ter dekking van de kosten van activiteiten die worden georganiseerd.
De ouderbijdrage wordt gevraagd, geïnd en beheerd door de schooldirectie en -administratie. Het gehele bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen; alle leden van de AC zetten zich vrijwillig in voor de activiteiten. 


leden activiteitencommissie de Atlas - Renkum

 

 
       
Ursula van Schaik
ouder
Jolanda Berends 
ouder
Yorna Lennips
ouder
Sterre Rosier
ouder
   
Yvette Zuidwijk
ouder
Sanne Graat
​​​​​​​
ouder
Margreet van Caldenberg
​​​​​​​leerkracht
Liesbeth Aalmoes
leerkracht
     
Truus Bolt
leerkracht
     

Mocht u contact willen met de activiteitencommissie, dan kunt u een mail sturen aan ac@renkum.de-atlas.nl