pijlers van ons onderwijs

Natuurbeleving
Natuurbeleving draagt bij aan de ontwikkeling van alle ontwikkelingsgebieden. Door regelmatig een tijd buiten / in de natuur te zijn, worden kinderen zich meer bewust van hun omgeving, scherpen ze hun zintuigen en leren ze hun eigen mogelijkheden en grenzen kennen.
Buiten zijn is heel gezond omdat het bijdraagt aan de lichamelijke en zintuiglijke ontwikkeling. Kinderen die vaak buiten spelen, ontwikkelen meer behendigheid en spieren. Ze krijgen buiten meer mogelijkheden om van alles te ruiken, bekijken, horen, zien en voelen.
Buiten zijn heeft positieve effecten op de verstandelijke ontwikkeling. Spelen zorgt ervoor dat je problemen leert op te lossen, dat je logisch leert denken en dat je de taken en betekenis van de natuur leert inschatten. Dat geeft weer een gunstige invloed op schoolprestaties.
Buiten zijn draagt bij aan de sociale ontwikkeling van het kind en aan de ontwikkeling van de persoonlijkheid (emotionele ontwikkeling). De zelfredzaamheid wordt groter en de sociale competentie verbetert. Het kan een goede afleiding of uitlaatklep zijn voor opgekropte energie.

Mindset: 
Mindset: De overtuigingen die we hebben over onze intelligentie, talenten en kwaliteiten.
Ieder kind wordt geboren met een sterke wil om te leren. Heel jonge kinderen zijn dagelijks bezig met leren (eten, lopen, praten) en doen dit vol overgave. Ze vinden het nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en geven niet op. Vreemd genoeg verdwijnt deze passie voor leren regelmatig en zijn er kinderen die hun motivatie lijken te verliezen wanneer het lastig wordt. 
De mindsettheorie van Carol Dweck verklaart waarom. Mindset is het Engelse woord voor 'overtuiging'. Het staat voor de manier waarop kinderen (en volwassenen!) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen een vaste mindset en een groeimindset. Kinderen met een vaste mindset geloven dat hun persoonlijke eigenschappen vaststaan. Je bent met een bepaalde 'hoeveelheid' intelligentie en kwaliteiten geboren en daarmee zal je het de rest van je leven moeten doen. Kinderen met een groeimindset daarentegen geloven dat ze zichzelf steeds kunnen blijven verbeteren en ontwikkelen. Je talenten zijn slechts het startpunt; je kunt steeds blijven groeien door hard te werken en ervaring op te doen.

Vreedzame School
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
 
Thematisch:
Door thematisch te werken, worden  belangrijke dwarsverbanden gelegd, ook in de hersenen. Door met een methode voor samenhangend onderwijs te werken, wordt de leerstof in een logisch geheel aangeboden. Kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Hierdoor beklijft de kennis beter  en begrijpen kinderen waarom ze iets leren. 

Onderzoekend en Ontwerpend leren 
Onderzoekend en Ontwerpend Leren komt uit het wetenschap- & techniek onderwijs. Het geeft leerlingen de ruimte om creatief met hun eigen kennis om te gaan, er is niet één vaste oplossing of uitkomst. Dit is wezenlijk anders dan bij reguliere lesstof, waarbij veelal gewerkt wordt vanuit een gesloten instructieprincipe. Leerlingen verdiepen zich als onderzoeker of ontwerper vanuit hun eigen vragen in een onderwerp. Hiermee is OOL bij uitstek geschikt voor het stimuleren van 21e eeuwse competenties als creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken.

Cultuur onderwijs
Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater, media of erfgoed zijn niet alleen leuk. Deze lessen zijn ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Door cultuureducatie ontwikkelen kinderen hun talenten, maken zij kennis met schoonheid. Ook leren zij de waarde van kunst te begrijpen. Kunst zorgt voor historisch besef en daagt leerlingen uit om een creatieve, onderzoekende houding te ontwikkelen. Ook cultuurinstellingen leveren een bijdrage aan cultuuronderwijs.