basisschool de Atlas - Renkum

op onze school mag je zijn en worden wie je bent

 

basisschool de Atlas - Renkum

op onze school mag je zijn en worden wie je bent

 

basisschool de Atlas - Renkum

op onze school mag je zijn en worden wie je bent

 

Vertrouwd en Veilig

School is een fijne, vertrouwde plek waar je jezelf mag zijn. Je volgt een leerroute die bij je past en je werkt binnen een thema aan verschillende vakken, waardoor je ontdekt hoe alles met elkaar is verbonden.

Respect en Ruimte

Op onze school leren we je respect te hebben voor jezelf, voor elkaar en voor de wereld en daar de verantwoordelijkheid in te nemen. We geven je de ruimte om je interesses en talenten te ontdekken en te ontwikkelen, zodat je later kunt komen waar je wil zijn. Jouw plekje op de wereld waar je tot je recht komt, gelukkig bent en kunt groeien.

Samen en Zelfstandig

Leren doe je door te doen, te oefenen en te ontdekken. Zelfstandig en samen, met afwisseling tussen inspanning en ontspanning. Ook de juffen en meesters blijven leren en ontdekken. Hierdoor kunnen ze jou meer leren en goed begeleiden.

basisschool de Atlas - Renkum

Op onze school mag je zijn en worden wie je bent....
 

Basisschool de Atlas is een school voor openbaar onderwijs voor kinderen van 4 tot 12 jaar. We zijn een ontmoetings- en leerplaats, waar kinderen met alle levensovertuigingen welkom zijn, waar kinderen samen zijn en samen werken, leren, plezier hebben en elkaar ontmoeten. We vinden het belangrijk dat een kind zich veilig en prettig voelt. Dit zijn namelijk voorwaarden om tot ontwikkeling te komen.

 

Respect, afstemming en veiligheid zijn dan ook kenmerken voor onze school. We werken samen met ouders om een optimale en doorgaande ontwikkeling te creëren. We willen kinderen helpen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen op cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch vlak en organiseren daarvoor verschillende leersituaties in een rijke en uitdagende leeromgeving. We streven daarbij hoge en realistische doelen na. Wij zijn van mening dat kinderen betere prestaties kunnen leveren als ze ook tussendoor tijd krijgen om te kunnen ontspannen.

 

Wij zetten daarom bewust in op activiteiten gericht op beweging, expressie, natuur en sociaal-emotionele ontwikkeling als afwisseling van en stimulatie bij de basisvaardigheden. We leveren een actieve bijdrage aan de voorbereiding op de toekomst in een snel veranderende en complexe maatschappij. Het aanleren van vaardigheden die nodig zijn in de 21e eeuw en het ontwikkelen van de persoonlijkheid zijn hier onderdeel van.

 

Over onze school

 

Basisschool De Atlas is een nieuwe school ontstaan uit de Dr. Albert Schweitzerschool en de Dr. Jac. P Thijsseschool. De fusie is op 1 augustus 2017 ingegaan en vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn de scholen daadwerkelijk samengevoegd. Vanaf oktober 2019 is de school gevestigd in een nieuw gebouw, direct naast MFC Doelum. Onze school heeft momenteel 210 leerlingen verdeeld over 9 groepen. 

 

In het fusieproces zijn we samen met ouders, kinderen en team op zoek gegaan naar de schoolnaam voor onze nieuwe school. Iedereen mocht hierover meedenken. In 2018 is door een kleiner groepje, bestaande uit kinderen, ouders en leerkrachten, uit de inzendingen de naam ‘De Atlas’ gekozen. 

 

In de Griekse mythologie draagt Atlas het hemelgewelf (Uranus) - en in veel literatuur ook wel de wereld zelf - op zijn schouders. Op onze school willen we kinderen helpen opgroeien tot betrokken en verantwoordelijke wereldburgers. Ieder op zijn/haar manier een krachtpatser leren zijn als Atlas zelf, kinderen hun eigen kracht leren ontdekken. Je kunt de kinderen als dragers zien maar juist ook de school, de "dragende" die de kinderen helpt en ze niet laat vallen. Een atlas is natuurlijk ook een bron van kennis en kaarten; een gids die de leerlingen helpt de route te vinden tijdens hun ontdekkingsreis in de wereld om zich heen, op hun eigen avontuur.