Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep enthousiaste klassenvertegenwoordigers die gekozen zijn door de leerlingen uit de groepen 4 t/m 8, die nadenken en meebeslissen over activiteiten en veranderingen die er op onze school (kunnen) plaatsvinden. De leerlingenraad vergadert 5x per jaar met de directeur. 

 

De leerlingenraad is er om leerlingen:

* een eigen stem te geven binnen de schoolorganisatie

* spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen

* te betrekken bij schoolse zaken

* inzicht te geven in de schoolorganisatie

* verantwoordelijkheid te geven voor schoolse zaken

* een actieve bijdrage te laten leveren aan het versterken van de kwaliteit van de school