Samenwerkingspartners

Wij zijn met een aantal instanties de samenwerking binnen onze school aangegaan. Wij vinden het belangrijk dat de zorg en begeleiding die wenselijk is voor kinderen thuis nabij is. Door onze samenwerkingspartners een ruimte te faciliteren, maken wij deze voorziening toegankelijker. Wij doen dit vanuit onze overtuiging en hebben daarbij geen commerciële belangen. De diverse voorzieningen zijn voor alle kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s). Iedere voorziening heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en waar nodig / wenselijk vindt directe afstemming met de ouders en onze school plaats.

 

Onze samenwerkingspartners zijn:

 

1801 jeugd & onderwijsadvies | Floreer Academie



 



 

 

 

Kinderopvang Bredeplein is in de school gehuisvest. In de ochtenden draait de peuterklas. In de middagen is er ruimte voor de BSO.