Klankbordgroep

We hechten belang aan de ervaringen en meningen van ouders, over specifieke onderwerpen zoals de invulling van oudergesprekken of communicatie vanuit school maar ook over andere zaken die onder ouders leeft (b.v. vragen, onduidelijkheden, ideeën). Dit levert directe input voor het verbeteren van de kwaliteit van onze school. 

De klankbordgroep bestaat uit een vaste groep van ouders uit alle klassen van de school en komen op uitnodiging bij elkaar. 

Mocht u als ouder interesse hebben om deel te nemen, dan kunt u contact opnemen met de directeur van school.