Privacyverklaring

Stichting PPO de Link verwerkt van al zijn leerlingen en diens ouders/verzorgers persoonsgegevens. Stichting
PPO de Link vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de
verplichtingen die de privacywetgeving aan ons stelt. We zijn dan ook verantwoordelijk voor het zorgvuldig
omgaan met de persoonsgegevens van u als ouder/verzorger en die van uw kind. We besteden hier dan ook
veel aandacht aan. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit hoe wij met de persoonsgegevens van u en
uw kind omgaan.

Download document