schoolondersteuningsprofiel

In het schoolondersteuningsprofiel wordt beschreven welke ondersteuning er op school mogelijk is. Onze school valt onder samenwerkingsverband Passendwijs en moet bij het opstellen van het schoolondersteuningsprofiel het format van het samenwerkingsverband hanteren. 

 

Download document