samenwerkingspartners

Wij zijn met een aantal instanties de samenwerking binnen onze school aangegaan. Wij vinden het belangrijk dat de zorg en begeleiding die wenselijk is voor kinderen thuis nabij is. Door onze samenwerkingspartners een ruimte te faciliteren, maken wij deze voorziening toegankelijk. Wij doen dit vanuit onze overtuiging en hebben daarbij geen commerciële belangen. De diverse voorzieningen zijn voor alle kinderen en hun ouder(s) / verzorger(s); ook voor hen die geen onderwijs aan onze school volgen. Iedere voorziening heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en waar nodig / wenselijk vindt directe afstemming met de ouders en onze school plaats.


Onze samenwerkingspartners zijn:
 

        

logopediepraktijk                  logopediepraktijk
    Mela de Guyter                   Poolman en Smal
 
Kinderopvang Bredeplein is in de school gehuisvest. In de ochtenden draait de peuterklas voor kinderen van 3 jaar. In de middagen is er ruimte voor de BSO.
Klik hier voor de site.