klankbordgroep

We hechten belang aan de ervaringen en meningen van ouders, over specifieke onderwerpen zoals de invulling van oudergesprekken of communicatie vanuit school maar ook over andere zaken die onder ouders leeft (b.v. vragen, onduidelijkheden, ideeën). Dit levert nl. directe input voor het verbeteren van de kwaliteit van onze school. 

Voor de bijeenkomsten van de klankbordgroep bijeenkomsten wordt steeds willekeurig een aantal ouders uitgenodigd., om zo een gevarieerd mogelijk klankbord te creëren.